Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MB is reeds sinds 2015 PPP CSR-gecertificeerd. Als een van de koplopers in het Corporate Social Responsability (CSR) proces van de promotionele producten branche (PPP) binnen Nederland, draagt MB Promotion hierdoor bij aan het creëren van awareness bij leveranciers in productielanden met een hoog risico, zoals China en Turkije. Door herhaaldelijk inzicht te geven in de normen en richtlijnen die wij in Europa hanteren op het gebied van CSR, ontstaat in risicolanden meer en meer het besef dat er dingen moeten veranderen om in de toekomst met Europa zaken te kunnen blijven doen.  

Met dit keurmerk onderscheidt MB zich van overige spelers in de markt. Transparantie over de herkomst van goederen is essentieel voor internationaal opererende organisaties, maar ook bij MKB-bedrijven groeit de behoefte om te weten ‘dat het goed zit’. MB Promotion komt met het voeren van het keurmerk tegemoet aan de behoefte van deze organisaties. De verwachting is dat branchegenoten dit voorbeeld de komende jaren zullen volgen. Een gunstige ontwikkeling waar wij graag ons steentje aan willen bijdragen. Met als doel de gehele branche naar een hoger niveau van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen tillen. 
© 2017 MB Promotion. All Rights Reserved